ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από την Δευτέρα 23/03/2020 ξεκίνησε με ιδιαίτερη επιτυχία η εκπαιδευτική διαδικασία μεσω τηλεδιάσκεψης ΜΟΝΟ για τα Θεωρητικά μαθήματα, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι να αρθεί η απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία.
Αντιθέτως, τα Εργαστηριακά μαθήματα απαιτούν τη φυσική παρουσία του Φοιτητή που (λόγω των συνθηκών) δεν είναι εφικτή. Συνεπώς, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη. Μετά την άρση της απαγόρευσης διδασκαλίας με φυσική παρουσία, θα ληφθεί άμεσα απόφαση για τον τρόπο αναπλήρωσής τους.
Copyright © 2020 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search