Πρόσκληση του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος για αίτηση μετάταξης σε θέση ΕΔΙΠ/ΕΕΠ μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος)

Copyright © 2020 | Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Search